BBS
Jun 19 นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวชนะเลิศสนามที่ ๓ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ FMSCT Thailand Road Racing 2016


๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ นิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งกันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Road Racing 2016 รุ่น Honda CBR 300r Professional สนามที่ ๓ ณ สนามแข่งรถ Thailand circuit คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และติดตามร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในทุกขอบสนามตลอดปี ๒๕๕๙ นี้