BBS
Jul 24 นิสิตคณะฯ คว้าแชมป์สนามที่ ๕ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Road Racing 2016


๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ นิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งกันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Road Racing 2016 รุ่น Honda CBR 300R Professional สนามที่ ๕ ณ สนามแข่งรถ Thailand circuit คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และติดตามร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในทุกขอบสนามตลอดปี ๒๕๕๙ นี้ 


สำหรับคะแนนสะสมเมื่อจบสนามที่ ๕ ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์มีคะแนนรวมมาเป็นอันดับ ๒ ด้วยจำนวน ๗๔ คะแนน (ที่มา: www.siamsport.co.th)