BBS
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีเครื่อง Print IP คณะฯ ใช้งานไม่ได้


ปัญหาที่ไม่สามารถให้ปรินท์ออกได้นั่นมีหลายปัจจัยสาเหตุครับ ซึ่งคงต้องไล่ดูหน้างาน  หรืออาจสังเกตุได้ดังนี้ครับ

  1. เครื่อง print เปิดเครื่องอยู่หรือไม่   สาย Lan ที่ติดอยู่กับตัวเครื่องปรินท์หลุดหรือไม่ (เคยเช็คเจอสายหลุดครับ)
  2. ตัวต่อ Switch router ด้านข้างเครื่องปรินท์ เสียบติดไฟหรือไม่ (อันนี้สำคัญเพราะเป็นตัวทำให้ระบบปรินท์ผ่าน IP ได้ครับ)
  3. เครื่องที่สั่งปรินท์ ต่อผ่าน LAN หรือไม่ และเข้า Internet ได้หรือไม่   (อันนี้บังคับว่าให้ใช้ LAN ในการสั่งครับ   เพราะเคยลองผ่าน Wifi  บางครั้งไม่ได้ เนื่องจากเกิดปัญหาคนละ VLAN ครับ)
  4. ตอนสั่งปรินท์ เครื่องขึ้น popup มาให้ใส่ pass หรือไม่    เพราะบางเครื่องของคณาจารย์บางท่าน จะใช้ความสะดวกที่ฝัง User กับ Pass ลงเครื่องเลยครับ เลยไมต้องโชว์ popup เวลาสั่งปรินท์ได้ก็มีแบบนี้ครับ การแก้ไขกรณีนี้ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ IT ในการแก้ไขค่าที่ฝังไว้ครับ
  5. User กับ passcode ของเราถูกต้องหรือไม่ในการใส่  (อันนี้สามารถสังเกตได้ที่เครื่องปรินท์ เวลา error ด้วย user กับ passcode มักจะขึ้นแจ้งเตือน error-757 หรือ error-857ที่หน้าเครื่อง สามารถตรวจสอบได้ครับ
  6. ถ้า user กับ passcode ถูกต้อง ---  Quota เราในเครื่องนั้นหมดหรือไม่ โดยตรวจสอบได้จากวิธีนี้ครับ https://www.youtube.com/watch?v=ojdsoJMJwTE
  7. ปัญหาอื่นๆ เช่น ตอนสั่งปรินท์ เรากำหนด Printer properties ของขนาดกระดาษ เป็น A4 เรียบร้อยหรือไม่ เพราะบางเครื่องของคณาจารย์โดนกำหนดด้วย Default เป็น Letter หรือ อย่างอื่น เมื่อสั่งปรินท์เลยเกิด Error ครับ
  8. บางครั้ง ก่อนหน้านี้มีคณาจารย์ปรินท์ค้างแล้วเครื่องเกิด Error อาจต้งอมีการเดินมาเคีลยร์ที่หน้าเครื่องก่อนสั่งปรินท์ ครับ
  9. 9ทั้งนี้ปัญหาของการสั่ง ปรินท์ ไม่ออกนั้น โดยปกติถ้ามีการส่งค่าเข้าไปที่เครื่องปรินท์ อาจายร์สามารถตรวจสอบ LOG error ได้ครับ   ว่ามันเสียหายจากเรื่องอะไร โดยคลิกฟังค์ชันบนตัวเครื่อง ในส่วนของ MACHINE STATUS ครับ ส่วนนี้จะแจ้งรายการปรินท์ทั้งหมดที่ส่งมายังเครื่งอว่าได้รับหรือไม่ ได้รับแล้วปรินท์ได้หรือไม่หรือเกิดปัญหาอะไร   โดยจะแจ้งในรูปแบบ ของ ถ้าปรินท์ได้จะแจ้ง Completed แต่ถ้ามีปัญหา จะบอกเป็น error แล้วตามด้วยเลข code ที่ error ครับ


ทั้งนี้หากเกิดปัญหาปรินท์ไม่ได้ และอาจจะยังไม่รู้ต้นเหตุ  อาจารย์สามารถตามเจ้าหน้าที่ชั้น 2 ไปเชคอาการได้ครับ เลยลองสรุปปัญหาคร่าวๆ มาดังข้างบนเพื่อเทียบเคียงครับ