BBS
ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและผู้ประกอบการธุรกิจ "ติดอาวุธการทำงาน เติมไอเดียธุรกิจ พิชิต 4.0"

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและผู้ประกอบการธุรกิจ “ติดอาวุธการทำงาน เติมไอเดียธุรกิจ พิชิต 4.0”
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา

สำรองที่นั่ง (ฟรี) จำนวนจำกัด
ออนไลน์ http://goo.gl/z5TRCB
Email: bbs@buu.ac.th 
หรือ โทร. 038-102-397, 038-102-371


**งานสัมมนานี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจประกอบธุรกิจ HR คนทำงาน นักศึกษาหรือคนจบใหม่ที่ต้องการไอเดียในการทำธุรกิจด้วยตนเอง และทักษะการทำงานที่สำคัญในอนาคต**