BBS
แจ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา QA 66821159 และ OM 66831259 เทอม 2-2561 ที่นี่ครับ


ประกาศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

นิสิตที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน
+ รายวิชา 66831259 - Production and Operation Management (การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน) และ + รายวิชา 66821159 - Quantitative Analysis for Management (การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ)

วันเวลาเรียน ยังไม่กำหนดครับ

ทางงานวิชาการคณะฯ
มีความประสงค์ขอดูจำนวนนิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว
ในเทอม 2/2561

ลงชื่อออนไลน์ได้ที่นี่ครับ ดูชื่อรายวิชาให้ดีก่อนกดตกลงนะครับ >> ลงทะเบียน รายวิชา 66831259 - OM << >> ลงทะเบียน รายวิชา 66821159 - QA <<