BBS
PPT โครงการอบรมแนวทางการเขียนบทความและการนำเสนอผลงานวิชาการ (นิสิตรหัส 60) - โดย ดร.กฤษฎา

PPT อบรมแนวทางการเขียนบทความและการนำเสนอผลงานวิชาการ (นิสิตรหัส 60)

โดย ดร.กฤษดา  เชียรวัฒนสุข

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

  • 87982_การเขียนบทความวิจัย 2019
  • 87981_Research_Proposal_Preparation

>>  DOWNLOAD ได้ที่นี่ครับ  <<